Mã sản phẩm : 60PQ9320MBSPCN
Kích thước : 60x60cm
Chức năng : Lát sàn; ốp tường
Xuất xứ : Trung Quốc
Màu sắc : Trắng vân khói

Gạch vân đá trắng khói 60×60 trung quốc 60PQ9320MBSPCN

Mã sản phẩm : 612KABLTCSP
Kích thước : 60x120cm
Chức năng : Ốp tường, lát sàn
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Màu sắc : Trắng vân khói

Gạch vân đá trắng khói 60×120 tây ban nha 612KABLTCSP

Mã sản phẩm : 90OLYMPIATCSP
Kích thước : 90x90cm
Chức năng : Lát sàn; ốp tường
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Màu sắc : Ghi

GẠCH VÂN ĐÁ GHI 90X90 TÂY BAN NHA 90OLYMPIATCSP

Mã sản phẩm : 90MABLSPSP
Kích thước : 90x90cm
Chức năng : Lát sàn; ốp tường
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Màu sắc : Ghi

Gạch vân đá ghi 90×90 tây ban nha 90MABLSPSP

Mã sản phẩm : 60AGT2197RSPIND
Kích thước : 60x60;30x60cm
Chức năng : Lát sàn; ốp tường
Xuất xứ : Indoesia
Màu sắc : Vàng

GẠCH TERRAZZO 60X60 INDONESIA 60AGT2197RSPIND

Mã sản phẩm : 60AGT207RSPIND
Kích thước : 60x60;30x60cm
Chức năng : Lát sàn; ốp tường
Xuất xứ : Indonesia
Màu sắc : Ghi

GẠCH TERRAZZO 60X60 INDONESIA 60AGT207RSPIND

Mã sản phẩm : 612ENBLNWID
Kích thước : 60x120cm
Chức năng : Ốp tường; lát nền
Xuất xứ : Ấn Độ
Màu sắc : Đen vân vàng

Gạch vân đá đen vàng 60×120 ấn độ 612ENBLNWID

Mã sản phẩm : 612AMBLSPID
Kích thước : 60x120cm
Chức năng : Ốp tường; lát sàn
Xuất xứ : Ấn Độ
Màu sắc : Ghi be

gạch vân đá ghi be 60×120 ấn độ 612AMBLSPID

Bộ lọc tìm kiếm