Mã sản phẩm : NR.POLAR BLACK02
Kích thước : 597x597; 297x597mm
Chức năng : Lát sàn; ốp tường
Xuất xứ : Lát sàn; ốp tường
Màu sắc : Nâu nhạt

GẠCH VÂN ĐÁ TỰ NHIÊN 60×60 NR.POLAR BLACK02

Mã sản phẩm : NR.POLAR BLACK05
Kích thước : 597x597; 297x597mm
Chức năng : Lát sàn; ốp tường
Xuất xứ : Indoneisa
Màu sắc : Ghi đá

GẠCH VÂN ĐÁ TỰ NHIÊN 60×60 NR.POLAR BLACK05

Mã sản phẩm : NR.POLAR BLACK01
Kích thước : 597x597; 297x597mm
Chức năng : Lát sàn; ốp tường
Xuất xứ : Indonesia
Màu sắc :

GẠCH VÂN ĐÁ TỰ NHIÊN 60×60 NR.POLAR BLACK01

Mã sản phẩm : NR.POLAR BLACK04
Kích thước : 597x597; 297x597mm
Chức năng : Lát sàn; ốp tường
Xuất xứ : Indonesia
Màu sắc : Ghi đen

Gạch vân đá tự nhiên 60×60 NR.POLAR BLACK04

Mã sản phẩm : HP2
Kích thước : 800x800;400x800mm
Chức năng : Lát sàn; ốp tường
Xuất xứ : Trung quốc
Màu sắc :

GẠCH VÂN ĐÁ 80×80 HP2

Mã sản phẩm : HP1
Kích thước : 800x800;400x80mm
Chức năng : Lát sàn; ốp tường
Xuất xứ : Trung quốc
Màu sắc : Vàng cofiu

Gạch vân đá 80×80 HP1

Mã sản phẩm : HOM15TQ
Kích thước : 200x1200mm
Chức năng : Lát sàn; ốp tường
Xuất xứ : Trung quốc
Màu sắc :

Gạch vân gỗ 20×120 HOM15TQ

Mã sản phẩm : HOM13TQ
Kích thước : 200x1200mm
Chức năng : Lát sàn; ốp tường
Xuất xứ : Trung quốc
Màu sắc :

Gạch vân gỗ 20×120 HOM13TQ

Bộ lọc tìm kiếm